< กลับ
เงินอุดหนุนเด็ก
จะทำเรื่องเปลี่ยนบัญชีค่ะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ พอดีบัญชีที่ทำเรื่องไว้หายค่ะ

แสดงความคิดเห็น
สวัสดีคะคุณเบญจมาศ สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิดนั้น ให้นำเอกสารสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน ธกส. หรือธนาคารกรุงไทยที่มีอยู่ มาแจ้งที่อบต.ได้เลยคะพร้อมกับเอกสารบัตรประจำตัวของผู้แจ้งคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 037-258051 ต่อ 11 งานพัฒนาชุมชนคะ