< กลับ
ขอสอบถามข้อมูลหน่อยครับ
ผมจะต่อเติมบ้าน จะต้องขออนญาตหน่วยงานไหนบ้างครับ

แสดงความคิดเห็น
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมบ้าน หรือรื้อถอนอาคาร จะต้องขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น(อบต.) ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ค่ะ
ในเขต อบต.สระขวัญ สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ห้องกองช่าง หรือโทรสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 037-258051ต่อ11 ค่ะ